Kontakt oss
no se com fi no

Marknader

- Närheten till marknaden erbjuder innovativa lösningar

När du äter fisk, tvätta händerna, fyller bränsle och kör längs vägen, är chansen stor att du är i kontakt med en av våra produkter!

Nedan kan du läsa mer om de olika marknaderna som våra produkter används i.

Vatten och avlopp

Genom en nära dialog med ledningsägare, entreprenörer och installatörer, har vi utvecklat nya och värdeskapande produkter.

Energi och telekom

Våra PE-rör har egenskaper som gör dem särskilt väl lämpade för vattenkraft. Våra kunder är kraftverk, grossister och svetsföretag.

Olja och gas

Olja och gas är en allt viktigare marknad för Hallingplast. Förutom att detta är en bransch som vi är vana att arbeta med, har vi har kvalitet och den kapacitet som krävs för att hantera projekten.

Fiskodling

Fiskeodlingsindustrin har under de senaste åren fått upp ögonen för användning av flexibla rör i sina anläggningar.