Kontakt oss
no se com fi no

Historia

Starten

Hallingplast bildades 1969 av Kåre Tragethon och Tov Skarpås. De arbetar både med glasfiberarmerad plast (båtar och jordbruks silos), och extrudering av PE-rör för vattenledningar. Glasfiberarmerad plast är mycket brandfarlig och fabriken brann ner 1972. Efter det byggdes det en ny produktionshall tillsammans med SIVA. I denna nya hall, som fortfarande är en del av nuvarande fabrik, började man tillverkning av stora PE-rör. Parallell produktion av GRP och PE-rör fortsatte fram till 1979, efter det fasades GRP ut och Hallingplast satsar enbart på PE- produkter.

Personerna

År 1977 övertog Kåre Tragethon företag och etablerade Hallingplast A/S Utvecklingen av nya produkter med större rördimensioner kommer igång, och försäljningssiffrorna stiger. Tyvärr går Kåre Tragethon bort 1980. Den fortsatta verksamheten fortsatte som med Tov Skarpås, tillsammans med Harriet Tragethon på kontorssidan. Steinar Tragethon kommer in i företaget som produktionschef. Roald Tragethon var ung när detta hände och han tog därför examen på Handelsskolan, så vi formellt hade möjlighet att fortsätta verksamheten. Tillsammans kompletterade Steinar och Roald varandra väl, så utvecklingen accelererade både personal- och produktmässigt. Under 2006 sker en ny tragedi, när Roald går bort. Detta var i slutet på en period som präglades av nära samarbete mellan bröderna för att utveckla fabriken. Lyckligtvis har företaget många duktiga och samvetsgranna anställda, stabila och bra kunder, och detta gör att Hallingplast kan hålla produktionsnivåerna. Detta ligger till grund att man kan göra stora investeringar i maskiner och byggnader 2007-2008.

PE-rör (polyeten)

1988 skriver Hallingplast licensavtal med REHAU Norge och Tyskland om produktionen av multirör för användning till optiska fiberkablar. Innan vi hade börjat med produktion i tre skift. Produktion av opto rör till REHAU gjorde att det var lättare att hålla igång produktionen kontinuerligt.

Dimensionerna på standard PE-rör ökar steg för steg, först upp till 400 mm för att sedan gå upp till 630 mm, och idag är vår största rördimension på 1000 mm. Tidigare var tryckklasser på rören upp till 16 bar tryck, medan vi idag levererar system med tryck upp till 30 bar.

PP-rör (polypropen)

1994 startade vi tillverkning av PP-rör, främst för inomhus avlopp. Utvecklingen gick vidare, och 1996 levererade vi utomhus PP- avloppsrör.

PP-material har utvecklats och idag levererar vi kompletta system i diametrar upp till 630 mm.

Specialprodukter

Rör till bensinstationer, slalomkäppar, vägstolpar, vägräcke för motorcyklister är exempel på produkter som utvecklats av oss och satt i produktion.

Dagens Hallingplast levererar kompletta systemlösningar för vatten, gas, VVS, dagvatten,  system för bränsletransport, kabelskydd och trafiksäkerhet. Allt i miljövänligt PE- och PP- material.

Marknaden

Inledningsvis såldes alla produkter på den lokala marknaden i Hallingdal. Men i mitten av 1980-talet gick leveranserna till ett större område, och så småningom var vi leverantör till stora delar av landet.

1988 blev Hallingplast för första gången ett exportföretag, med leveranser till Stockholm. Detta kom som ett resultat av vår certifiering av alla produkter i respektive land. Och det dröjde inte länge förrän även Danmark följde. Idag så står exporten för cirka 35% av Hallingplasts produktion med leveranser till länder som Kina, Chile, Angola, Färöarna, Island och Australien.

Vi tar hand om relationer med leverantörer och kunder, och vi är stolta över att dessa följt oss genom åren.