Kontakt oss
no se com fi no

Produktområden

Hallingplast är en av Norges största och mest moderna plasttillverkare. Utbudet av produkter är stort, med fokus på vatten och avlopp, gas, fiskeindustrin, specialrör till bensinstationer och produkter för trafiksäkerhet.

Nedan kan du läsa mer om vad vi levererar i de olika produktgrupperna.

Dokumentation finns i Resursbanken

PE-tryckrör

Med ett komplett system som täcker rör och rördelar har du som kund produktansvaret samlat hos en leverantör som har kvalitet som sitt varumärke.

PP-avloppssystem

De flesta avloppssystem på marknaden består av minst två material, och använder ofta PP endast till rördelar och brunnar. Hallingplast är den enda leverantören på marknaden som använder uteslutande PP i hela systemet.

Gasrör

PE- rören som Hallingplast levererar till gasdistribution är som skräddarsydd för de kvalitetskrav som ställs på distributionsledningar och sugledningar för biogas.

Bränslerör

Vid transport av kolväten i plaströr är det ofta nödvändigt med en diffusionsspärr. Detta beror på att de traditionella plastmaterialen inte är diffusionstäta, och de kommer därför med tiden släppa ut kolväten i marken.