Kontakt oss
no se com fi no

Bränslerör

Transport av bränsle

Vid transport av kolväten i plaströr är det ofta nödvändigt med en diffusionsspärr. Detta beror på att de traditionella plastmaterialen inte är diffusionstäta, och de kommer därför med tiden släppa ut kolväten i marken. Hallingplast har sedan mitten av 90 's producerat diffusjonstäta rör för transport av bränsle. Rören används i stor utsträckning för bensinstationsmarknaden.

Ressursbanken
Kontakt oss
Produkter

Halock

Halocks ett patenterad rörsystem för transport av kolväten i mark. Det är ett rör med PE som kärnrör och med en diffusionsbarriär på insidan som hindrar kolväten från att vandra genom rörväggen. Vår diffusionsbarriär har testats mot de normer som gäller i branschen och uppfyller de strängaste kraven.

Sortiment och installation

Dimensionsområden är från 32 mm upp till 200 mm, men på begäran kan vi även erbjuda större dimensioner. Svetsning sker med elektromuffer, och systemet har ett komplett rördelssortiment med bl a böjar. I fall där det krävs en högre säkerhet, eller möjligheten för läcksökning, kan vi även erbjuda skyddsrör eller "rör-i-rör" där röret kommer färdiginstucket i skyddsrör. Också här kan vi erbjuda komplett rördelssortiment.

Leverans

Halock är en produkt som säljs till bensinstationer över hela världen via vår partner Marco Tech i Frankrike. Produkterna lagerförs och kan därför levereras med kort varsel över hela världen.
Se Marco Techs webbplats här

Halock röret med invändig diffusionsbarriär.

Det ligger i genomsnitt 2-300 meter rör som fraktar bränsle från tankarna till bensinpumparna.

Halock Twin er en rör-i-rör lösning for läckageindikering.