Kontakt oss
no se com

Om Hallingplast

Hallingplast är en nordisk förankrad plastleverantör, med ett starkt kundfokus och närhet till den skandinaviska marknaden. Man utvecklar ständigt nya produkter som förenklar vardagen för kunderna i dom marknader vi verkar i.

Vi har en av Norges största och mest moderna plaströrsfabriker, och har samarbete med ledande europeiska rördelstillverkare. Utbudet av produkter är stort, med en betoning på rör till vatten,avlopp och gas, mjärdar för fiskodling, specialrör till bensinstationer och trafiksäkerhetsprodukter. Företaget har ett starkt fokus på kvalitetssäkring och produktutveckling,och kunde under 2014 fira 45 år med stabil och god tillväxt.

Produktionen använder flexibla och robusta material polyeten (PE) och polypropylen (PP).Tonvikten ligger på en kontinuerlig produktutveckling, vilket gör att bolaget när som helst för att möta industrins krav och kundernas önskemål.

"Hallingplasts affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra rör och rördelar i PE och PP på ett miljömässigtpositivt sätt. Vi har granskat vår 45-åriga historia och det har variten särskild tonvikt på närhet och hög servicenivå till våra mångakunder på hemmaplan och utomlands. Hög kundnöjdhet bör ligga till grund för alla våra "gör och lastat". Personlig kontakt ärviktigt i vårt dagliga arbete.

Vi har fokus på utveckling, innovation och kvalitet på alla nivåer.Ärlighet och tydlig, begriplig budskap kommer att prägla vår kommunikation med kunder och partners. "

- Jan A. Sannem, Styrelseordförande Hallingplast

Styrelsen i Hallingplast AS