Kontakt oss
no se com fi no

Vårt miljöansvar

Hållbarhet har blivit ett stort fokus för företag i alla branscher och för människor över hela världen. Som en ledande skandinavisk plasttillverkare utvecklar, tillverkar och marknadsför Hallingplast rör och rördelar i PE och PP på ett miljövänligt sätt. Vi vill vara en drivkraft för att minska fotavtryck i miljön runt omkring oss och vi väljer alltid miljömedvetna leverantörer av varor och tjänster.

Använder endast plastråvaror som är miljömässigt godkända inom EU
Vi använder endast polypropen (PP) och polyeten (PE). Inga tillsatser. Dessa råvaror har inga kända skadliga effekter på hälsa och miljö. PP och PE kan också återanvändas 100% som råvara i ny produktion.

​Mikroplast och risk för hälsa och miljö
Undersökningar har inte avslöjat miljöproblem i samband med separering av mikroplast från våra vatten- och dräneringsrör. När rören begravs eller läggs i vatten har de ungefär obegränsad hållbarhet på grund av. produkternas kemiska stabilitet. PE är det snabbast växande materialet för produktion av dricksvattenrör i världen.

Eget plastavfall återvinns
Det finns alltid plastavfall från produktionen i samband med idrifttagning av produktionslinjer eller rör som måste skrotas. Detta avfall återvinns till 100% genom att klippas upp och granuleras i vår egen anläggning och användas igen i produktionen. Vi undviker transport till återvinningsanläggningar utomlands och tillhörande föroreningar.​

​Annat avfall sorteras vid källan och samlas in av ett regionalt avfallsföretag som säkerställer korrekt hantering och återanvändning.

Certifierade leverantörer
Vi väljer leverantörer som har ett miljöledningssystem i enlighet med ISO14001 eller andra erkända internationella standarder.

Minskade koldioxidutsläpp vid NO-Dig-installationer
Hallingplast har varit i framkant när det gäller att utveckla rörprodukter för grävningsfria installationer sedan mitten av 90-talet. Metoden ger betydande och stora miljöfördelar på grund av. minskade koldioxidutsläpp jämfört med traditionell grävning och transport av massor. Fysiskt ingripande i den lokala miljön där rörinstallationen utförs reduceras till ett minimum, liksom bullerbelastningen för den lokala miljön.

Förnybar energi
Vi använder bara 100% förnybar energi.

Fjärrvärme från lokal förbränningsanläggning
Spillvärmen från lokala avfallsförbränningsanläggningar används för att värma byggnader i fabriken. Detta stärker förbränningsanläggningens hållbarhet och minskar vårt eget behov av el.

Värmeåtervinning från eget processvatten
Vi använder grundvatten för processkylning. Genom att använda en värmeväxlare (200kW) får vi tillbaka mycket värmeenergi som värmer upp ventilationsluften i fabriken. Detta minskar behovet av el.

Minskar vrakkörning
När extrudrarna startas upp finns det alltid en del vrak tills produkten har fått den form och kvalitet som den borde ha. Genom att använda den senaste tillgängliga tekniken får vi mindre vrak. Vi letar ständigt efter teknik som driver vrakprocenten. Detta innebär mer produktion och lägre energiförbrukning.

Buller från produktionen
Betydande åtgärder har vidtagits för att minska buller från produktion och fabriksområde för att inte belasta den lokala miljön. Mätningar visar att vi håller oss väl inom utsläppsgränserna för buller.

Vår logistik- och transportfunktion är omfattande
Vi strävar kontinuerligt efter att minska koldioxidutsläppen genom att använda en modern bilpark och optimera kapacitetsutnyttjandet. Vi använder vanliga lokala operatörer med Euro 6-teknik. Det ger mycket låga utsläpp till luft när det gäller NOx och partiklar (PM).