Kontakt oss
no se com fi no

Vatten & avlopp

Närhet till marknaden ger innovativa lösningar

Vatten och avlopp är en del av vårt DNA. I alla år har vi prioriterat närheten till marknaden. Genom en nära dialog med ledningsägare, entreprenörer och installatörer, har vi utvecklat nya och värdeskapande produkter. Därför är det ingen hemlighet att vi älskar projekt där vi aktivt får bidra med vår kompetens för att spara kostnader och hitta smarta lösningar.

Ressursbanken
Kontakt oss
Produkter

Kostnadsbesparande innovationer

I mitten av 90- talet utvecklade vi PE- rör med skyddskappa som är speciellt lämpat för schaktfria installationer. Schaktfria tekniker ger stora besparingar vid installationen förutom att det är miljövänligt till följd av minskade utsläpp av transport och mindre ingrepp i närmiljön. Detta är rör som kan användas med till stora delar av befintliga massor. 

SESU- rör och inspektionsvänliga rören är exempel på innovationer med nyare datum. SESU- rör levereras färdigviktade med integrerad mineralkappa gör att det inte finns behov för det tidsödande jobbet att montera betongvikter. Läs mer om SESU här. Inspektionvänliga rör är ett PE röret med ljus inuti som förenklar inspektioner av installerade rör. Läs mer om inspektions- vänliga rör här.

Tillräckligt stor för de största

Jämfört med våra främsta konkurrenter är vi fortfarande som David mot Goliat. Vi har likväl haft en stabil utveckling och gjort stora investeringar i produktion och logistiklösningar. Idag är vi huvudleverantör till några av de största VA projekt i Norden.

Tillgång till kunskap

Vi är inte bara nära kunderna i utvecklingsprojekt. Med Hallingplast som leverantör har du som kund en sparringpartner och rådgivare både vid planeringsfasen och på byggplatsen.

Ett system - enklare installation och ökad trygghet

Hallingplast är en systemleverantör och leverera fullständig rörprogram med rör, rördelar och brunnar.

Referanseprosjekter

Lindås - en vekstkommune nord for Bergen

Lindås, knappe 16 000 mennesker - en kommune i vekst og en kommune som er sterkt preget  av en stor industriaktør; Equinor og selskapets raffineri, gass og oljeterminal på Mongstad. Europas nest største oljehavn etter Rotterdam

Avloppsledning med vikter.

Färdigviktade rör for sjöledningar (SESU).

PE Rör med PP Kappa klar för relining av en gammal vattenledning.

Kontakt Martin Andersson

Verkställande Direktör / Försäljningschef Hallingplast AB

Mob: +46 303 441 545

Send epost >