Kontakt oss
no se com fi no

Fiskodling

En näring med behov av flexibla material

Fiskeodlingsindustrin har under de senaste åren fått upp ögonen för användning av flexibla rör i sina anläggningar. Där traditionella material utmattas av naturkrafterna, lever PE med naturen och skapar säkrare anläggningar för industrin.

Ressursbanken
Kontakt oss
Produkter

Havsanläggningar

Fiskmjärdarna har blivit större, och de flyttas längre ut på öppet hav. Detta ställer höga krav på materialet som mjärdarna byggs av. Bl a att materialet inte utmattas, och att det lever med "vind och blåst" genom många år. PE är idag det ledande materialet för fiskmjärdar, och det med goda skäl. Dess flexibilitet gör att mjärdarna lever med istället för att kämpa mot våg och strömningskrafterna år efter år. Det är enkelt att bygga, genom att svetsa PE rören uppnår man sträckfasta fogar utan svaga punkter.

Foderrör

PE-rör har använts i många år som foderrör till laxmjärdar. Eftersom mängden lax i mjärdar har ökat har också har foderrören ökat i dimension. Det har också skett en produktutveckling. Förr var rören svarta, idag används naturella rör för att lokalisera var det uppstått stopp.

Säkrare anläggningar med PE-rör

PE- material är en dålig ledare, något som har gjort att fodertransporten har byggt upp elektriska laddningar ledningarna. Vid arbete vid foderstation eller vid kapning har det skett incidenter där operatören fått ström i sig. Hallingplast har i samarbete med Aqualine utvecklat ett anti-statisk foderrör för fiskeodlingsindustrin. Produkten är 100% antistatisk och leder därför spänningen ut i havet oavsett vilket håll röret ligger eller vid kapning.

Landbaserade anläggningar

Vid produktion av smålax, eller andra typer av landbaserade fiskeanläggningar används det ofta stora mängder av PE-rör. Intag av vatten, transport av fisk, utsläpp, etc. PE har här stora fördelar i slät insida, enkel installation och helsvetsade lösningar. Hallingplast varit leverantör på flera av de största anläggningarna längs kusten tillsammans med Aqualine som är marknadsledande på området.

Kontakt Martin Andersson

Verkställande Direktör / Försäljningschef Hallingplast AB

Mob: +46 303 441 545

Send epost >