Pressmeddelande: Ledarskifte i Hallingplast AB

Martin Andersson övertar rollen som Verkställande Direktör i Hallingplast AB fr om 1 januari 2021.

Med detta tar han över stafettpinnen efter Sverre Tragethon, som kommer att få andra ansvarsområden vid flytt till Norge 2021. Efter 5 års drift är Hallingplast väl etablerat på den svenska marknaden, och Martin kommer att jobba för att vidareutveckla verksamheten i Sverige. Speciellt viktigt har det varit att leverera rör av hög kvalitet, samt specialprodukter och systemlösningar med rördelar. Hallingplast AB flyttar också in i nya lokaler vid Stora Höga i Stenungsund fr om 1 februari 2021 – och lägger grunden för vidare växt också i Sverige.

Sverre Tragethon har, efter 8 år i Sverige, beslutat att flytta tillbaka till Hallingdal med sin familj. Fr om 1 januari 2021 går Sverre in i en ny roll som Assisterande Daglig Leder i Hallingplast AS med speciellt ansvar för Salg/Marked, affärsutveckling och export.

Kontakter

Sverre Tragethon
svere.tragethon@hallingplast.no
+47 91 77 14 27

Martin Andersson
martin.andersson@hallingplast.no
+46 709 305 937