Klart for tredje generasjon i Hallingplast AS

Brødrene Kåre, Sverre og Anders Tragethon gikk fra årsskiftet inn på eiersiden i hjørnesteinsbedriften Hallingplast AS.  Hver av sønnene til Else og Steinar Tragethon har overtatt 15 prosent av aksjekapitalen, mens foreldrene beholder 55 prosent.

Hallingplast har siden starten vært lokalisert i Kleivi næringspark på grensen mellom Ål og Hol kommune i Hallingdal, og vil i juni i år markere 50 års drift. Selskapet har

startet i det små med produksjon av glassfiberbåter. Det var starten på det mange mener er et lite industrieventyr i Hallingdal.

Hallingplast, som i juni i år skal feire sitt 50 års jubileum, har vokst jevnt og trutt i alle disse årene, men den største veksten er kommet det siste 10-året. 

-Vi har vært bevisst på at overskuddene skulle sette oss i stand til å foreta store og nødvendige investeringer i lokaler, utstyr og kompetansebygging, sier daglig leder Steinar Tragethon.

7,5 million pr ansatt

Med drøyt 60 ansatte omsatte bedriften i fjor for 460 millioner kroner, noe som tilsvarer nærmere 7,5 millioner år ansatt. Det er ikke mange andre industribedrifter som kan vise til tilsvarende tall. Hallingplast AS er da også en attraktiv arbeidsplass i Hallingdal, og det er ikke få lokale ungdommer som har funnet sin plass enten i salgsapparatet eller i produksjonen ved en av Nord-Europas mest moderne plastrørfabrikker.

-Produktutvikling og et nært samarbeide med kunder og leverandører har alltid vært viktig for oss, sier Steinar Tragethon, som nå mener tiden var inne for å slippe til neste generasjon også på eiersiden.   

Han har i en alder av 61 år vært daglig leder i familiebedriften i nærmere 40 år. Den rollen vil han fortsatt beholde.

-Jeg er fortsatt «sulten», sier Steinar Tragethon med et smil.

Sammen med sine medarbeidere i bedriften er han alltid nysgjerrig og på jakt etter forbedringer av produkter og produksjonsmetoder.

-Vi inviterer kontinuerlig til samarbeid med verdikjeden og spesielt de som benytter våre produkter ute på anleggene.  Årets Hallingtreff, der Hallingplast er en av arrangørene, viste at kvalitet i alle ledd settes høyt på agendaen, og vår styrke ligger blant annet i god kundekontakt og fleksibilitet, sier han.

Tre sønner på plass

Sønnene Kåre, Sverre og Anders, som alle er i tretti-årene, er ansatt i bedriften i ulike roller. Kåre har funnet sin plass innen IT og automasjon, Sverre er salgs- og markedssjef og daglig leder i datterbedriften Hallingplast AB i Sverige, mens Anders har sitt ansvarsområde innen teknikk og utvikling, både på produkter og produksjonsutstyr.

-Så lenge alle tre er motivert for å bidra til vekst og utvikling er det også viktig at de kommer inn nå. Alt for mange bedriftseiere venter for lenge med å slippe til neste generasjon. Jeg opplever at vi har utviklet et godt samarbeid og gjensidig respekt, og jeg gleder meg til fortsatt noen aktive år sammen med neste generasjon, sier Steinar Tragethon.

Totalleverandør

Hallingplast ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen (PE) og Polypropylen (PP). 

-Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, framstår vi som en totalleverandør av rør, rørdeler og annet tilbehør. Hovedvekten ligger på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring, sier han.

Suksess med sjøledninger

Kommunalteknikk er hovedmarkedet for Hallingplast, og Tragethon trekker spesielt fram selskapets suksess med sjøledninger.  På mindre dimensjoner er Hallingplast nå den klart største aktøren i markedet.

-PE har gjennom mange år vært det selvsagte valget for sjøledninger. Vi lanserte første versjon av vektede sjøledninger i 2014, under navnet SESU-pipe, der bly ble benyttet som vektelement. Utviklingen gikk raskt over til å benytte mineralfylt PP, slik at det får en egenvekt på linje med armert betong. I dimensjoner til 32-315 mm er dette er svært godt alternativ.

På sjøledninger med større dimensjoner er det fortsatt betonglodd som gjelder.  SESU-pipe kan også med fordel benyttes i forbindelse med styrt boring gjennom våte områder, mener Steinar Tragethon, som gleder seg over økt etterspørsel av dette produktet. 

Han er sikker på at markedet for PE-rør vil vokse ytterligere, både i volum og i større diametere på rørene. Stadig flere ledningseiere ser at dette materialet er godt egnet for å få ned den høye lekkasjeprosenten på det norske ledningsnettet.

Eksport til Asia

Eksportandelen utgjør 25 prosent, og daglig går det 10 lastebiler med rør ut fra fabrikken. En betydelig del eksporteres til Kina og andre asiatiske land. Et nytt anlegg for resirkulering av PE og PP er på trappene og økt automatisering ligger også inne i 2019-planene.

Ny fabrikksjef

Nylig tiltrådte Bjørn Sorteberg som ny fabrikksjef. Han har lang fartstid som leder av blant annet Soknabruket på Sokna og Protans avdeling på Nesbyen.  Hans rolle blir å drifte fabrikken på Kleivi, inkludert personalansvar.   Det betyr videreutvikling av medarbeidere, fabrikklogistikk, verksted og laboratorium.  Bedriften nå 12.000m² under tak, og beslaglegger uteområder til lager og opplasting på 83.000m². Nylig kjøpte Hallingplast et tomteområde i næringsparken på ca. 60.000m²  for å sikre plass til ytterligere utvidelser av flere virksomheter.

Utvider virksomheten

-Vi ønsker selvsagt å utvikle bedriften videre, understreker salgs- og markedssjef Sverre Tragehon på vegne av de tre brødrene som nå også går inn på eiersiden.

Han bekrefter at de tre brødrene er motivert og gjerne vil fortsette å arbeide sammen. De ser det som en stor fordel av  at far Steinar fortsatt har mange yrkesaktive år foran seg. 

Hallingplast har nå kommet godt i gang med sitt nye datterselskap, Wopas AS.

Selskapet håper at kombinasjonen av trevirke og PE-plast kan bli innledningen på et nytt industri-eventyr i Hallingdal. Bruksområdet blir blant annet stolper til kraftlinje-stolper, telefonstolper, bryggepåler og jernbanesviller.  Også landbrukssektoren vil få tilbud om stolper til hestegjerder, ulike typer påler og til bygninger som har behov for 

dragere i rundvirke. Energiselskaper og marine aktører har vist stor interesse for produktene. Innovasjon Norge har bidratt med utviklingsmidler til nyetableringen. Sverre Tragethon mener produktene fra Wopas er svært miljøvennlige og de er i tillegg resirkulerbare.