Kontakt oss
no se com fi no

Försäljning- och leveransvillkor

Priser och offerter

Alla våra priser som anges i offerter är exklusive moms. Giltighetstiden är om inget annat anges 30 dagar från offertens datum. Hallingplast förbehåller sig rätten att justera/reglera priser när det uppstår förändringar i råvarupris, valutakurser eller annat förändring av material för tillverkningen. Ett ordererkännande anses som accepterad av köpare om köparen ej inom två dagar skriftligen annullera ordern.

Betalningsvillkor

Om inget annat avtalat så är betalningsvillkoren 30 dagar från fakturadatum. Fakturadatum är det datum då varan lastas på bil hos Hallingplast. Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Leverans

Transport avtalas mellan Hallingplast och kunden för att finna bäst möjliga lösning för båda parter. Kunden ansvarar för lossningen. Lastbilen måste stå på plan mark under lossning. Kunden är ansvarig för att det är körbar väg och att det finns plats för bilen att vända. Kunden är ansvarig för att rören lossas med anpassad utrustning för att förebygga skador på rör och personer. Leveransvillkor är DAP om inte annat är avtalat.

Leveranstid och försening

Om Hallingplast inte levererar till den tid som är angivet på ordererkännande, eller enligt annat skriftligt avtal, kan köparen häva kontrakten/inköpsorder där förseningen är väsentlig. Skulle köparen välja att annullera ordern skall Hallingplast skriftligen underrättas om detta. Hallingplast har inget ansvar for skada, eller förlust som följd av förseningen.

Reklamation

Reklamation skall skriftligen sändas till Hallingplast. Skador under transport, bristfällig leverans eller dylikt skall rapporteras skriftligen till Hallingplast inom 3 dagar efter mottagen vara, med bilagd dokumentation för reklamationen, foto eller liknande samt skriftlig beskrivning av reklamationen och orsak. Reklamation på produkt under garantitid skall skriftligen sändas till Hallingplast inom skälig tid, dock längst 5 arbetsdagar efter skadas upptäckt.

Emballering

Varor som levereras på Europall belastar köparen med faktiskt kostnad. Övrig emballagekostnad kan tillkomma.

Expeditionsavgift

Order ≤ 5.000kr eller delning av standardemballage belastas kunden med en avgift på 1000kr. Vid order under 100 000kr tillkommer alltid administrativ fraktavgift om 2500kr.

Retur av varar

Standardrör och rördelar som ligger i originalförpackning, normalt avses rör och rördelar av SDR11 och SDR17, kan returneras på kundens bekostnad mot ett returavdrag på 30%. Allt annat skall avtalas särskilt.

Mottagningskontroll

Kunden / mottagaren är ansvarig för att kontrollera att leveranser stämmer med packsedeln, ordererkännande och fraktbrev. Kunden / mottagaren skall också förvissa sig om att godset är oskadat. Hallingplast skall ha ett skriftligt meddelande om avvik senast 3 dager efter att varan mottagits.

Hallingplast sitt ansvar

Hänvisar till ABM 07.

Kundens ansvar

Kunden skall hålla Hallingplast skadelös för krav från tredje part som följd av skada på egendom eller person som nämnts ovan. Kunden ansvarar för att hålla med rätt utrustning och att inhämta erfordlig kunskap vid installation.

Last ned: Försäljning- och leveransvillkor (PDF) ›