Kontakt oss
no se com no

Referensprojekt

Bratt Boring i Brønnøy!

Brønnøy kommune har i 30 år hatt vannforsyningen sin hengende på utsiden av fjellet ned fra hovedvannkilden «Nedre Sæterstidammen». Ledningen revde ett rasfarlig liv, og trengte fornyelse. Da kom borefirmaet Båsum Boring med en løsning, hvor PE Rør med PP-Beskyttelseskappe var en av nøklene til suksess!

Avløp i rør på 200 meters dyp i Årdalsvatnet

Da fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane ga Årdal kommune pålegg om å få orden på sitt avløpsutslipp i Årdalsvatnet startet en spektakulær prosess. Prosjektet har vist at miljøbevissthet lønner seg også for en kommune.

1650 meter rør lagt i utfordrende terreng og vær

En taubane var sentral når Akslandselva kraftverk i Etne ble bygget. På kun 5 måneder ble 4000 tonn masse transportert opp i høyden, deriblant 1650 meter med rør.

Skandinavias mest innovative gravefrie prosjekt

Ca. 4000 meter vann-stikkledninger i et borettslag med 121 leiligheter var grodd igjen etter 40 års bruk. Prosjektet utfordret VA-aktørene til å tenke nytt, som igjen medførte til en utvikling av nye produkter og metoder.

4,5 km vattenledning förnyat med schaktfri metod

2012 startade NCC i Sverige renovering av en 4,5 km lång huvudvattenledning med den schaktfria metoden slip-lining - i ett av Nordens största schaktfria projekt. Metoden används för att inte orsaka mer skador i närmiljön än nödvändigt.

Fleksible, robuste og slagsterke rør i hardt vær

Aqualine AS har levert utstyr til oppdrettsbransjen siden 1980 og har bred erfaring både fra Norge og internasjonalt med leveranser over hele verden.Merdene, som rommer opptil 1100 tonn fisk, må tåle hardt vær. Aqualine AS benytter Hallingplast sine produkter som er svært fleksible, robuste og slagsterke.

Et tryggere gassnett med nye rør fra Hallingplast

Gassrørene i Stockholm var nærmere 100 år gamle når kommunen i 2003 valgte å bytte de ut for å unngå gasslekkasjer. Konkurransedyktige rør fra Hallingplast ble valgt.

Enkel och snabb installation med SESU-pipe

Dykentreprenören Rør-dykk installerade 3, 5 km med 90 mm SESU-pipe för dricksvattnet våren 2016 - ett jobb som gick med rekordfart tack vare SESU-pipe färdig viktade sjöledningar från Hallingplast.

Etablerer trygg transport av avløp i drikkevannskilden Mjøsa

På en imponerende riggplass ved Strandsaga i Brumunddal ligger kilometervis med PE-rør fra Hallingplast. I Mjøsa bukter en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senking ned til mellom 30 og 70 meters dyp.