Kontakt oss
no se com no

Väg och stig

Infrastruktur under asfalt, och säkerhet på vägkanten

Vid byggnation av en väg så är det många som kämpar om plats. Vatten och avlopp, dagvatten och olika kablar skall ner marken - och i vägkanten skall det sättas upp vägsäkring för både hårda som mjuka trafikanter.

Kabelskyddsrör

Vid traditionell anläggning av en väg, bro eller tunnel läggs det ofta ner flera kilometer med kabelskyddsrör. Hallingplast levererar båda rör för att lägga direkt i öppet schakt, tunnel eller för ingjutning i bro.

Vatten och avlopp

Produkter för vatten och avlopp är bland våra kärnprodukter, och vi har här produkter anpassade för flesta anläggningar. Under åren har vi varit leverantör av några av de största road anläggningarna i Norge. Exakt logistik är en kritisk faktor för effektiv vägprojekt och Halling, därför, en plast brett sortiment av både i röret och försäkringsprodukter i lager.