Spännvidden på våra produkter är stor, med fokus på rör till vatten, avlopp och gas, mjärdar till fiskodling, specialrör för bränsletransport och produkter för vägsäkring. Under kan du hitta utvalda referansprojekt där vi berättar lite om projekt som vi varit involverade i.

Vatten & Avlopp

Etablerer trygg transport av avløp i drikkevannskilden Mjøsa

2016-09-24

I Mjøsa bukter en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senking ned til mellom 30 og 70 meters dyp.

Läs mer ›
Vatten & Avlopp

Enkel och snabb installation med SESU-pipe

2016-06-16

Dykentreprenören Rør-dykk installerade 3, 5 km med 90 mm SESU-pipe för dricksvattnet våren 2016 - ett jobb som gick med rekordfart tack vare SESU-pipe färdig viktade sjöledningar från Hallingplast.

Läs mer ›
VAnn & Avløp

Hallingplast bidro i norgesrekord

2016-02-04

1300 meter PE-rør fra Hallingplast ble trukket under Glomma, i en sammenhengende lengde. Det er norgesrekord i retningsstyrt boring.

Läs mer ›
Vann & Avløp

Enkel reparasjon av d450 sjøledning

2016-02-04

Da det ble brudd i en PE 450 SDR17 utslippsledning utenfor Karmøy i Rogaland, så Bjørnar Hervik fra Hervik Rør AS etter en enkel løsning for reparasjon. Løsningen ble ReinoGrip® mekanisk flensemuffe fra Reinert Ritz.

Läs mer ›
Vannkraft

Leveranse til Coca Codo Sinclair i Ecuador!

2016-02-04

Det norske selskapet Sedicon leverer komplette løsning for fjerning av sedimenter til ett vannkraftanlegg på 1500MW i Ecuador. Hallingplast fikk kontrakten med å leverer rør og deler!

Läs mer ›
Olje & Gass

Milevis med rustbeskyttelse til oljenæringen

2016-02-04

Hallingplast har nå over 10 års erfaring som leverandør til oljenæringen. Over 250.000mtr er levert hittil, og alt er skreddersøm for det enkelte prosjekt. Leveringene har skjedd til Norge, Angola, Skotland, Ghana og USA, og Hallingplast har her god nytte av sin kompetanse på PE-materiale, samt innarbeidede rutiner for kvalitetskontroll.

Läs mer ›
Vann & avløp

Skandinavias mest innovative gravefrie prosjekt

2016-02-04

Ca. 4000 meter vann-stikkledninger i et borettslag med 121 leiligheter var grodd igjen etter 40 års bruk. Prosjektet utfordret VA-aktørene til å tenke nytt, som igjen medførte til en utvikling av nye produkter og metoder.

Läs mer ›
Gass

Et tryggere gassnett med nye rør fra Hallingplast

2016-02-04

Gassrørene i Stockholm var nærmere 100 år gamle når kommunen i 2003 valgte å bytte de ut for å unngå gasslekkasjer. Konkurransedyktige rør fra Hallingplast ble valgt.

Läs mer ›
Vann & avløp

Rørleggeren la 6800 meter sjøledning alene

2016-02-04

Vi har utviklet et ferdig vektet PE-rør som er mindre arbeidskrevende og mer tidsbesparende ved legging av nye sjøledninger. Når sjøledninger skulle legges i Strandafjorden ble dette produktet valgt.

Läs mer ›
Vannkraft

"Der ingen skulle tru at nokon kunne byggje"

2016-02-04

Entreprenøren ble nødt til å tenke nytt når Bratthus kraftverk skulle bygges. På grunn av vær- og vindforhold, samt det bratte og nærmest utilgjengelige terrenget som rørene skulle legges i, ble det et utfordrende prosjekt.

Läs mer ›
Vatten & Avlopp

4,5 km vattenledning förnyat med schaktfri metod

2016-02-04

2012 startade NCC i Sverige renovering av en 4,5 km lång huvudvattenledning med den schaktfria metoden slip-lining - i ett av Nordens största schaktfria projekt. Metoden används för att inte orsaka mer skador i närmiljön än nödvändigt.

Läs mer ›
Fiskeoppdrett

Fleksible, robuste og slagsterke rør i hardt vær

2016-02-04

Aqualine AS leverer utstyr til oppdrettsnæringen. Merdene, som rommer opptil 1100 tonn fisk, må tåle hardt vær. Aqualine AS benytter Hallingplast sine produkter som er svært fleksible, robuste og slagsterke.

Läs mer ›
Vann & avløp

Gravefri utskiftning av DN600 vannrør i Trondheim

2016-02-04

Nesten 1/3 av vannet når aldri springen i Trondheim kommune. Dette vannet forsvinner gjennom utette rør - og dette gjelder spesielt rør fra 60-tallet. Nå skiftes de ut med nye rør fra Hallingplast som skal holde i minst 100 år.

Läs mer ›
Vannkraft

1650 meter rør lagt i utfordrende terreng og vær

2016-02-04

En taubane var sentral når Akslandselva kraftverk i Etne ble bygget. På kun 5 måneder ble 4000 tonn masse transportert opp i høyden, deriblant 1650 meter med rør.

Läs mer ›
Vann & avløp

Ledningsnett i Mjøsa beregnet for høy belastning

2016-02-04

Et steinras førte til brudd på avløpsledning i Mjøsa, og urenset kloakk gikk rett i den største drikkevannskilden i Hedmark og Oppland. Gamle rør ble erstattet av PE-rør med spesialtilpassede lodd fra Hallingsplast.

Läs mer ›
Vann & avløp

Avløp i rør på 200 meters dyp i Årdalsvatnet

2016-02-04

Da fylkesmannens miljøvernavdeling i Sogn og Fjordane ga Årdal kommune pålegg om å få orden på sitt avløpsutslipp i Årdalsvatnet startet en spektakulær prosess.  

Läs mer ›
Vann & Avløp

Bratt Boring i Brønnøy!

2016-02-04

Brønnøy kommune har i 30 år hatt vannforsyningen sin hengende på utsiden av fjellet ned fra hovedvannkilden «Nedre Sæterstidammen». Ledningen revde ett rasfarlig liv, og trengte fornyelse.

Läs mer ›

Sikringsskinne reddet Even

2016-02-04

Even Elseth veltet med motorsykkel i en sving, og er overbevist om at underkjøringshinderet avverget alvorlige skader. 

Läs mer ›

Om Hallingplast

Hallingplast extruderar rör och profiler i olika plastmaterial, med betoning på polyeten (PE) och polypropen (PP).
Genom samarbete med några av Europas bästa företag inom plastbearbetning, erbjuder vi ett komplett sortiment av rör och delar.

Läs mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS från MarkedsPartner