Hallingplast är en av Norges största och mest moderna plasttillverkare. Utbudet av produkter är stort, med fokus på vatten och avlopp, gas, fiskeindustrin, specialrör till bensinstationer och produkter för trafiksäkerhet.

Nedan kan du läsa mer om vad vi levererar i de olika produktgrupperna.

Dokumentation finns i resursbank

PE-tryckrör

Hallingplast levererar PE- rör till de flesta användningsområden. Med ett komplett system som täcker rör och rördelar har du som kund produktansvaret samlat hos en leverantör som har kvalitet som sitt varumärke.

Läs mer ›

PP-avloppssystem

De flesta avloppssystem på marknaden består av minst två material, och använder ofta PP endast till rördelar och brunnar. Hallingplast är den enda leverantören på marknaden som använder uteslutande PP i hela systemet.

Läs mer ›

Gasrör

Hallingplast har levererat PE gasrör sedan början av 90- talet. PE rör levererat av Hallingplast är som skräddarsydd för de kvalitetskrav som ställs på distributionsledningar och sugledningar för biogas.

Läs mer ›

Kabelskydd

Vid tillverkning och utläggning av kablar används ofta PE som isolering, till skydd och skyddsrör vid borrning. Hallingplast levererar schaktförlagda kabelrör i PE och PP enligt nuvarande standarder för skydd av strömförande kablar och optisk/fiber kablar.

Läs mer ›

Bränslerör

Vid transport av kolväten i plaströr är det ofta nödvändigt med en diffusionsspärr. Detta beror på att de traditionella plastmaterialen inte är diffusionstäta, och de kommer därför med tiden släppa ut kolväten i marken. Hallingplast har sedan mitten av 90 's producerat diffusjonstäta rör för transport av bränsle.

Läs mer ›

Om Hallingplast

Hallingplast extruderar rör och profiler i olika plastmaterial, med betoning på polyeten (PE) och polypropen (PP).
Genom samarbete med några av Europas bästa företag inom plastbearbetning, erbjuder vi ett komplett sortiment av rör och delar.

Läs mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS från MarkedsPartner