När du äter fisk, tvätta händerna, fyller bränsle och kör längs vägen, är chansen stor att du är i kontakt med en av våra produkter!

Nedan kan du läsa mer om de olika marknaderna som våra produkter används i.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda?

Skicka oss en förfrågan, så kontaktar vi dig.

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp är en del av vårt DNA. I alla år har vi prioriterat närheten till marknaden. Genom en nära dialog med ledningsägare, entreprenörer och installatörer, har vi utvecklat nya och värdeskapande produkter.

Läs mer ›

Vattenkraft

Hallingplast levererar PE tryckrör, skarvmaterial, övergångar och luftare till småkraft och mikrokraftverk. Våra PE-rör har egenskaper som gör dem särskilt väl lämpade för vattenkraft. Våra kunder är kraftverk, grossister och svetsföretag.

Läs mer ›

Fiskodling

Fiskeodlingsindustrin har under de senaste åren fått upp ögonen för användning av flexibla rör i sina anläggningar. Där traditionella material utmattas av naturkrafterna, lever PE med naturen och skapar säkrare anläggningar för industrin.

Läs mer ›

Trafiksäkerhetsprodukter

Vid byggnation av en väg så är det många som kämpar om plats. Vatten och avlopp, dagvatten och olika kablar skall ner marken - och i vägkanten skall det sättas upp vägsäkring för både hårda som mjuka trafikanter. av en väg är det många som kämpar om utrymmet.

Läs mer ›

Olja & gas

Olja och gas är en allt viktigare marknad för Hallingplast. Förutom att detta är en bransch som vi är vana att arbeta med, har vi har kvalitet och den kapacitet som krävs för att hantera projekten.

Läs mer ›

Om Hallingplast

Hallingplast extruderar rör och profiler i olika plastmaterial, med betoning på polyeten (PE) och polypropen (PP).
Genom samarbete med några av Europas bästa företag inom plastbearbetning, erbjuder vi ett komplett sortiment av rör och delar.

Läs mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS från MarkedsPartner